EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

Markkinointituote asiakasrekisteri ja yritysasiakkaille tarkoitettu sähköinen tilausjärjestelmä.

1. Rekisterinpitäjä
Markkinointituote.com

2. Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot/ tietosuojavaltuutettu:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Keräämme henkilötietoja kommunikointiin tilauksiin ja laskuihin liittyvissä
asioissa, tilausten ja laskujen sekä niihin liittyvien dokumenttien toimittamiseksi,
markkinointipostin lähettämiseksi, asiakkaalle tunnusten luomiseksi sähköiseen
tilausjärjestelmään sekä yleisesti asiakassuhteen hoitamiseksi.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste, säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tietoja keräämme asiakkaalta itseltään. Käsittelyn peruste on liikesuhteen ylläpito. Tietoja on käsiteltävä jotta voimme hoitaa asiakkaan kanssa tehtävän kaupankäynnin velvoitteet sekä tarjota ajankohtaista informaatiota palveluistamme, tuotteista ja käynnissä olevista kampanjoista.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Lisäksi rekisteröimme sellaisia henkilötietoja jotka asiakas antaa tilauksen
yhteydessä. Tällaista tietoa on tyypillisimmin toimitusosoite ja siihen liittyvä
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai tilausviite.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan
kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun
kehittämiseksi tai niin kauan kuin se lainsäädännön (kirjanpitolaki,
kuluttajasuojalaki) mukaan on tarpeen säilyttää.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan EU:n ja ETA:n ulkopuolelle alihankkijalle (tietojen käsittelijälle)
sähköisen markkinointimateriaalin lähettämiseksi. Tietojen käsittelijä on sitoutunut
EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamiseen ja maalla (Yhdysvallat) on EU:n
komission mukaan soveltuva tietosuojalainsäädäntö voimassa.
Tietoja luovutetaan EU:n sisällä alihankkijoille (tietojen käsittelijöille)
satunnaisesti, esim. puhelinnumero ja nimi, tilauksen toimittamiseksi
perille, mikäli asiakas pyytää tietojen lisäämistä tilaukselle joko antamalla
oletustoimitusosoitteeksi puhelinnumerolla tai nimellä varustetun osoitteen
tai antamalla tällaisen osoitteen erikseen tilauskohtaisesti.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme verkkosivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksin
ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Kirjallinen tarkastus-, muutos tai poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle sähköpostitse tai postitse. Rekisterinpitäjä pidättää
oikeuden tarkastaa edellä mainitun pyynnön lähettäneen henkilöllisyyden.

14. Muut asiat

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media
Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet, evästeet
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa
Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.