Jokaisella toimivalla yrityksellä on tarve kasvaa. Markkinointi- ja käyttötuotteiden avulla, kuten yhtenäisen henkilökunnan vaatetuksen avulla, kasvatat helposti myyntiäsi. Ne ovat kuin sijoituksia, jotka tuottavat ja toimivat koko ajan taustalla.

Markkinointiin käytetyn rahan tehtäväna on tuottaa tulosta. Siihen sijoitetut eurot saadaan moninkertaisena takaisin, kun käyttää oikeita tuotteita ja menetelmiä. Mainonta ei saa olla milloinkaan kuluerä, vaan sijoitus, jolla on suora vaikutus liikevaihdon kasvuun. Jos mainonta muodostuu kuluksi, niin silloin tuote tai media on väärä.
 
Markkinointituotteiden ja mainosvaatetuksen, sekä liikelahjojen hyöty on pääasiassa liikevaihdon kasvu. Samalla saa poistettua epäolennaista tuottamatonta markkinointia. Käyttötuotteissa olevat mainokset miellyttävät myös tuotteiden käyttäjiä ja ovat asiakkaiden mieleen. Näin yrityskuva on näkyvillä myönteisessä mielessä. Taustalla on tarkkaan mietitty tuote ja konkreettinen hyöty tuotteiden käyttäjille sekä vastaanottajalle ja sitä kautta mainostajalle.