Tuotteet ja niiden merkinnät on tehty eettisiä ja ekologisia arvoja kunnioittaen. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö, työntekijät ja turvallisuus. Kaikilla tuotteilla on sertifikaatteja, jotka takaavat tuotteiden laadun ja kestävyyden, sekä kaikkien toimitusketjussa olevien yrityksien eettisen toiminnan.

Tuemme kestävää kehitystä
Klassisen muotoilu ja laadukkaat tuotteet on konsepti, joka ei tule koskaan poistumaan muodista. Tuotteista on iloa pitkäksi aikaa ja ne voidaan räätälöidä tarpeisiin sopiviksi, mikä edistää pidempää käyttöikää.
Tuotteet ovat turvallisia ja ne eivät sisällä kiellettyjä kemikaaleja. Kaikkien toimittajiemme on noudatettava vaatimuksia, jotka on määritelty rajoitettujen aineiden luettelossa. Vaatimuksemme ovat usein käytössä olevaa lainsäädäntöä tiukempia.

Käytössä on myös BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) sosiaaliset toimintaperiaatteet, Code of Conduct. Ne sisältävät mm. vaatimukset minimipalkasta ja työajasta sekä kieltävät erikseen lapsityön käytön. Lisäksi toimintaperiaatteet sisältävät useita muita vaatimuksia pohjautuen kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten ILO:n yleissopimuksiin ja YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

Ympäristö
Strategioihin kuuluvat ympäristökuormituksen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Pyrimme aina parantamaan logistiikkaa ja työtapojamme kestävää kehitystä tukevammilla menetelmillä.

Luonto ja ympäristö on tärkeää. Tuotteemme eivät sisällä terveydelle haitallisia aineita. Tämä koskee omaa tuotantoa kuin myös jälleenmyymiämme tuotteita. Tuotteita kehitetään ja parannetaan jatkuvasti myös ympäristövaikutuksien ehdoilla. Asiakkaidemme on saatava aina parhaat mahdolliset tuotteet ympäristönäkökulmat huomioiden.

Kaikki tuotteisiin raaka-aineita toimittavat noudattavat EU:n kemikaalilainsäädäntöä, myös tuotteiden painatuksen osalta. REACH on EU:n kemikaalilainsäädäntö, kirjaimet tulevat sanoista Registration, Evalutation, Authorisation and Restrictions of Chemicals. Sen tarkoituskena on suojella ihmisten terveyttä sekä ympäristöä. REACH takaa käytettävien aineiden olevan haitattomia terveydelle, joka on ehdoton edellytys ympäristön ja työntekijöiden kannalta.

Öko-Tex
Useat tuotteet ovat Öko-Tex sertifioituja. Öko-Tex on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmistä. Öko-Tex sertifioidut tuotteet tunnistaa ”Turvallinen tekstiili” merkistä. ÖKO-TEX-sertifiointi tarkoittaa, että tuotteen koko arvoketju on testattu puolueettomasti ja tuotteet ovat turvallisia iholle.

Muita sopimuksia

Useimmat tavarantoimittajat ja sitä kautta myös me noudatamme myös muita sopimuksia, jotka ylittävät minimivaatimukset. Jäljempänä muutamia.

Accord on fire and building safety in Bangladesh on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin tekstiiliteollisuuden rakennus- ja paloturvallisuutta. Accord tekee tarkastuksia, pitää paloturvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa rakennuksia alueella.

Textile Exchange on ei-kaupallinen organisaatio, joka työskentelee tekstiiliteollisuuden vastuullisen laajenemisen sekä luomupuuvillan tuotannon puolesta.

Hand in Hand taistelee köyhyyttä vastaan koulutuksen ja yrittäjyyden kautta. Seitsemässä vuodessa organisaatio on luonut yli 2,6 miljoonaa työpaikkaa joissain maailman köyhimmistä maista. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 5 miljoonaa ihmistä on kyennyt jättämään äärimmäisen köyhyyden ja sadat tuhannet lapset ovat voineet mennä kouluun.

Clean Shipping Indexin tavoitteena on vaikuttaa laivayhtiöitä käyttämään puhtaampia aluksia antamalla korkeat pisteet tehokkaimille aluksille. Kuljetusten ostajat voivat käyttää Clean Shipping Indexiä laskeakseen ja minimoidakseen ekologisen jalanjälkensä.