Erittäin näkyviä varoitusvaatteita koskeva standardi on EN ISO 20471. Standardin EN ISO 20471 mukaisen vaatteen merkinnässä on vain yksi luku, joka kertoo näkyvyysluokan. Luokitus perustuu fluoresoivan ja heijastavan materiaalien määrään. Luokan 3 mukainen vaatetus näkyy parhaiten. Myynnissä voi olla edelleen vanhan EN 471 standardin merkinnällä olevia tuotteita. Standardin EN 471 mukaisen vaatteen merkinnässä kuvatunnuksen vieressä on kaksi lukua, joista ylempi kertoo näkyvyyden mukaisen luokan. Vaatteiden suojausluokat ja niitä koskevat pinta-alavaatimukset ovat pysyneet ennallaan, mutta merkintä on muuttunut.

Erittäin näkyvä vaatetus – EN ISO 20471:2013

Varoitusvaatetus on tarkoitettu työhön ja tilanteisiin, joissa on erittäin tärkeää näkyä hyvin. Standardi määrittelee materiaalien väri- ja heijastavuus-, pinta-alaa koskevat minimivaatimukset kolmelle eri näkyvyysluokalle sekä vaatimukset materiaalien sijoittelusta vaatetukseen.

Luokka 1

Nämä vaatteet tarjoavat vähäisimmän suojaustason. Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,14 m2 ja heijastavan alueen 0,10 m2. Voidaan käyttää ainoastaan, jos ajoneuvoja kohdataan työssä vain vähän ja/tai liikenne on hidasnopeuksista.

Luokka 2

Tarjoaa selvästi paremman suojaustason kuin luokka 1 erityisesti päivällä, hämärässä tai sumuisella säällä. Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,50 m2 ja heijastavan alueen 0,13 m2. Luokan 2 vaatteita käytetään satamissa, rautateillä, rakennustyömailla, parkkialueilla, maastoetsinnöissä, kuorma-ajoneuvoissa sekä muissa paikoissa, joissa luokkaa 3 ei tarvita.

Luokka 3

Nämä vaatteet tarjoavat korkeimman suojaustason. Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,80 m2 ja heijastavan alueen 0,20 m2. Tulee käyttää nopeasti liikkuvan liikenteen läheisyydessä.

Muita standardeja

Standardin EN 1150:2001 mukainen vaatetus soveltuu tilanteisiin, joissa näkymisen tarve on keskinkertainen. Fluoresoiva väri voi olla keltaisen, oranssin tai punaisen lisäksi esim. pinkki tai limenvihreä. Eurooppalaisen EN ISO 20471:n lisäksi varoitusvaatetukselle on laadittu muun muassa amerikkalainen ANSI/ISEA 107–2010 ja kanadalainen Z96-09 standardi.